8/12/11

ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 
 ΑΠΟΦΑΣΗ
 Ο σύλλογος Ε.Δ.Ε. Μεσολογγίου –Ναυπάκτου , έχοντας υπ΄όψιν την επιβολή Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών  (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) μέσω της Δ.Ε.Η. Δηλώνουμε ότι είμαστε αντίθετοι στην παραπάνω εισφορά  η οποία πλήττει άμεσα τα λαϊκά εισοδήματα ,  θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας με όλους τους φορείς που είναι αντίθετοι στην εισφορά και δεν θα συμμετάσχουμε σε οποιαδήποτε ενέργεια κατακερματίζει τους συμπολίτες μας  ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ   να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας  και οποιαδήποτε συμμετοχή σε εργασίες διακοπής της ηλεκτρικής παροχής  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ