6/3/12

ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΛΥΚΛΙΟ 1056/2.3.2012

Διαβάστε την στην ιστοσελίδα e-forologia.

Βέβαια και αυτή δεν παίρνει υπόψη την απόφαση του ΣτΕ (που βέβαια δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί) και παράλληλα έχει ασάφειες και λάθη (π.χ. υπάρχει λάθος στο άρθρο 7 της 1056/2012, που αναφέρεται στη συνδρομή προϋποθέσεων και παραπέμπει στην περίπτωση β της άσχετης παραγράφου 11 του άρθρου 53 του Ν.4021/2011, που στην παράγραφο αυτή δεν υπάρχουν τέτοιες αναφορές ούτε αναφορά "περίπτωσης β")