3/11/15

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ,ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. ΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣΟ ΝΟΜΟ

Η διαχείριση των οφειλών των νοικοκυριών μετά το τρίτο Μνημόνιο .
 Το θέμα της κατοικίας . Οι τροποποιήσεις του Νόμου Κατσέλη .
Ο Νεός ΚπολΔ .
Η θέσπιση του νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών φυσικών προσώπων προς τους ιδιώτες , γνωστού και ως νόμου Κατσέλη , παρά το γεγονός ότι συνέπεσε με την άγρια οικονομική κρίση που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία , δεν είχε ως  νομοθετική έμπνευση τη συγκεκριμένη κρίση , ούτε ως στόχευση την έκτακτη χρήση του για την αντιμετώπιση των συνεπειών της  .
Με την εισαγωγή των ρυθμίσεών του , ο νομοθέτης απέβλεπε , στα πλαίσια της εναρμόνισης με το εδώ και πολλά χρόνια εφαρμοζόμενο δίκαιο της “προσωπικής αφερεγγυότητας ”σε άλλες χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης και στις ΗΠΑ , αφ ενός,  στον  επανακαθορισμό , του ύψους των οφειλών που θα ήταν εφικτό να εισπραχθούν από  άτομα που είχαν περιέλθει χωρίς δόλο σε αδυναμία να πληρώσουν τις αναληφθείσες υποχρεώσεις τους και κυρίως την παροχή σε αυτούς (και κυρίως στην αγορά και το τραπεζικο σύστημα )  , μιας νέας αρχής , μιας δεύτερης ευκαιρίας , ώστε να ξαναμπούν οι εγκλωβισμένοι οφειλέτες στο παιχνίδι της κατανάλωσης και της αγοράς των τραπεζικών προιόντων . Ταυτόχρονα θα δημιουργούνταν νέες κερδοσκοπικές ευκαιρίες από τη διαχείριση των ανείσπρακτων οφειλών και των ενυπόθηκων ακινήτων . Ο παραπάνω σκοπός βέβαια , παρόλο που αναφέρεται ρητά στην αιτιολογική έκθεση του νόμου , δεν κατέστη στην περίπτωσή μας ούτε ευδιάκριτος ούτε εφικτός ,  ακριβώς λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης που έχει εξαφανίσει το εισόδημα και την καταναλωτική δυνατότητα της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών με στοιχεία μονιμότητας . 
Παρ’όλα αυτά , η δυνατότητα που