19/10/12

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ Η ΔΕΗ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ

                                   ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΥΡΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ

                                                                                                                                               Προς  τη ΔΕΗ
                                                                                                                                               Διεύθυνση Πωλήσεων
                                                                                                                                               Υπόψη κ. Ευάγγελου Καρακατσάνη

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ και ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗ Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

 
Κύριε Καρακατσάνη,

 Προχωρήσατε πρόσφατα σε διακοπές ρεύματος κατοίκων της περιοχής μας, οι οποίοι είχαν εξοφλήσει τους λογ/σμούς της ΔΕΗ κανονικά, αφαιρώντας μόνο το χαράτσι, και οι οποίοι σας είχαν καταθέσει με επιστολές της Πρωτοβουλίας μας συνημμένες εξώδικες δηλώσεις – γνωστοποιήσεις περί άρνησης πληρωμής των ποσών της πρώτης και της δεύτερης δόσης του ΕΕΤΗΔΕ του 2011 και εξοφλήσεως ΜΟΝΟ της αξίας του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι δηλώσεις αυτές  ήταν ρητές, σαφείς και κατηγορηματικές, διατυπώθηκαν δε σε 2 σημεία του κειμένου των δηλώσεων, έτσι ώστε κατά κανέναν τρόπο να μην μπορούν ούτε να παραγνωριστούν, ούτε να παρερμηνευθούν, ούτε να αμφισβητηθούν ως σαφείς δηλώσεις της βουλήσεώς τους.

 Παρά ταύτα, για σημαντικό αριθμό παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, ενεργήσατε αυθαίρετα, παράνομα και παράτυπα, σε αντίθεση με τη σαφή δήλωση βουλήσεώς των κατοίκων και χρησιμοποιήσατε το χρηματικό ποσό που σας είχαν καταθέσει για την πληρωμή της αξίας του ηλεκτρικού ρεύματος για άλλον σκοπό από αυτόν για τον οποίο προοριζόταν και για τον οποίο σας είχαν εγγράφως ενημερώσει.

Δηλαδή, με την πράξη σας αυτή δημιουργήσατε σε βάρος τους οφειλή προς τη ΔΕΗ και προχωρήσατε σε διακοπή της ηλεκτροδότησης τους, αγνοώντας και παρακάμπτοντας την απόφαση του Συμβούλιου της Επικρατείας που κρίνει παράνομες της διακοπές ρεύματος λόγω μην πληρωμής του ΕΕΤΗΔΕ.

 
Κατόπιν της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μας, σας στέλνουμε συν/να για συντομία α. τα διαβιβαστικά των εξωδίκων δηλώσεων που σας έχουμε καταθέσει και στα οποία φαίνονται οι αριθμοί παροχής  και β. αντίγραφα από τις πρώτες σελίδες των διαβιβαστικών στις οποίες φαίνεται ο αντίστοιχος αριθμός πρωτοκόλλου (αρχεία jpg).  Μπορούμε να σας στείλουμε και σε αρχεία excel τους αριθμούς παροχής, αν αυτό διευκολύνει τις υπηρεσίες σας.

 Απαιτούμε από τη ΔΕΗ, επιφυλασσόμενοι για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας σε περίπτωση που δεν ενεργήσετε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της και την απόφαση του ΣτΕ.

Α. Να σταματήσει τις διακοπές ρεύματος και να διορθώσει άμεσα την εσκεμμένη μεταφορά χρημάτων πληρωμής του ηλεκτρικού ρεύματος προς το χαράτσι, ενέργεια που συνιστά υπεξαίρεση, αφού υπάρχουν οι γνωστοποιήσεις προς τις υπηρεσίες σας για το σκοπό της κατάθεσης των χρημάτων. Οι διακοπές ρεύματος, πέραν του ηθικού ζητήματος,  σε κάθε τέτοια  περίπτωση είναι και παράνομες, αποτελώντας παραβίαση της απόφασης της ολομέλειας του ΣτΕ υπ. αριθμ. 1972/2012, που κρίνει αντισυνταγματικές τις διακοπές ρεύματος λόγω μη πληρωμής του ΕΕΤΗΔΕ.

Β. Να σταματήσει η αναγραφή της φράσης «Ειδοποίηση διακοπής λόγω οφειλής ρεύματος» στους νέους λογαριασμούς ρεύματος, ενώ αφορά λογαριασμούς για τους οποίους δεν έχει πληρωθεί η 1η δόση ΕΕΤΗΔΕ του 2012.

 
Ευχαριστούμε και περιμένουμε την απάντησή σας.

 19/10/2012

                                                                            ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΥΡΩΝΑ

                                                                                                            ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ

 

 

Καραολή Δημητρίου 36-44, 1ος όρ. (πριν από την είσοδο του δημαρχείου)

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή πρωί 11- 13  & Δευτέρα-Παρασκευή απόγευμα 6-8  τηλ. 213 2008698

6984 136105             http://antixaratsi.blogspot.com        antixaratsi@gmail.com