16/9/13

Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΒΥΡΩΝΑ

Δυναμικά οι καθηγητές του Βύρωνα εναντιώνονται στην αποδόμηση του δημόσιου σχολείου και των εργασιακών τους δικαιωμάτων. 

Εχουμε κάθε λόγο να είμαστε μαζί τους σε κοινούς αγώνες. 
Διεκδικούν με την απεργία διαρκείας που κήρυξε η ΟΛΜΕ.

Μόρφωση – εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, ουσιαστική, δημόσια και δωρεάν!
Σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους!
Δημόσια και δωρεάν όλα τα κοινωνικά αγαθά!
Ελευθερία, δικαιοσύνη, δημοκρατικά δικαιώματα στα σχολειά και στους τόπους εργασίας!