4/4/17

Για την παράσταση στο δημοτικό συμβούλιο Βύρωνα

Τη Δευτέρα 3/4 στο δημοτικό συμβούλιο, έγινε παράσταση για να ζητήσουμε να συζητηθεί το θέμα των πλειστηριασμών και τη στάση του δήμου σε αυτούς, που θέσαμε με υπογραφές  στο δημοτικό συμβούλιο από τις 22/2.
Ενημερώσαμε σχετικά τους επικεφαλής των παρατάξεων που μας είπαν ότι δεν έχει τεθεί στα θέματα από το προεδρείο του δημ. συμβούλιο, αλλά αυτοί θα στηρίξουν να συζητηθεί.  Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβούλιο μας είπε ότι θα το έθετε στις ανακοινώσεις και αν υπήρχε έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο να συζητηθεί θα το έθετε ως έκτακτο θέμα στο τέλος της συνεδρίασης. Αυτό δεν θα ήταν λειτουργικό, γιατί η συνεδρίαση τελειώνει αργά τη νύκτα και συνήθως με λίγους παρόντες, ενώ τα έκτακτα, σύμφωνα με τον κανονισμό του δημ. συμβούλιου Βύρωνα απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία 2/3 για να αποφασιστούν.
Έτσι, δεν αποδεχτήκαμε αυτή τη διαδικασία και ζητήσαμε να πάει  στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο ως τακτικό  θέμα, όπως ο νόμος καθορίζει ότι υποχρεούνται να τίθενται για συζήτηση θέματα που καταθέτουν οι δημότες.
Δηλώσαμε τη θέλησή μας αυτή μετά την ανάγνωση του κειμένου μας και καθορίστηκε ότι θα συζητηθεί ως πρώτο τακτικό θέμα στο δημοτικό συμβούλιο στις 24/4.
Σημειωτέον ότι το Προεδρείο δεν μας είχε ενημερώσει σχετικά με το ότι θα το έθετε καν προς ανάγνωση στις ανακοινώσεις.
Για την παράσταση στο δημοτικό συμβούλιο Βύρωνα