11/6/12

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/6 ΕΓΙΝΕ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΟΣΩΝ ΗΤΑΝ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ


Έγινε  σήμερα η  παράσταση στη ΔΕΗ για να υπάρξει η δυνατότητα σε όσους ήταν σε εναλλακτικούς παρόχους να συνεχίσουν να έχουν παροχή από τη ΔΕΗ, χωρίς τον εκβιασμό της απειλής διακοπής. Συγκεκριμένα η ΔΕΗ ζητά να πληρώσουν το χαράτσι μέχρι 24/6, για να υπογράψουν συμβόλαιο μαζί της, αλλιώς ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το πλαίσιο που διέπει την αγορά, θα κινήσει διαδικασία διακοπής.
 Μιλήσαμε με την διευθύντρια κ. Σακελλαρίου, που είπε να κάνουν αίτηση όσοι είναι σε εναλλακτικούς και θα μιλήσει με βάση αυτό με τα κεντρικά. Επίσης, θα κάνουμε και γραπτό το αίτημα που θέσαμε ως πρωτοβουλία.
Αύριο Τρίτη 12/6 στις 11 πμ όσοι είναι σε εναλλακτικούς παρόχους θα πάνε μαζί να καταθέσουν τα χαρτιά τους στη ΔΕΗ Παγκρατίου ζητώντας να συνεχιστεί η παροχή της ΔΕΗ.Το απαιτούμε δηλώνοντας ότι  " για την υπογραφή συμβολαίου σύνδεσής για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος δεν απαιτείται η βεβαίωση εξόφλησης των δόσεων του ειδικού τέλους ακινήτων ΕΕΤΗΔΕ από τη ΔΟΥ που απαιτεί η ΔΕΗ για να παράσχει ηλεκτρικό ρεύμα, καθότι «η διακοπή παροχής με βάση το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την αγορά»  που επικαλείται στην επιστολή της, αντιβαίνει :

1.   την αναλογική και ισότιμη μεταχείριση των καταναλωτών εφόσον ήδη για τους υπόλοιπους καταναλωτές με πάροχο τη ΔΕΗ η παροχή συνεχίζεται κανονικά, τα χρέη του ΕΕΤΗΔΕ έχουν μεταφερθεί στην εφορία και η ΔΕΗ δεν εμπλέκεται στην παρακολούθηση εξόφλησής τους.
2.    στην απόφαση του ΣτΕ που κρίνει αντισυνταγματική τη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος για τη μη εξόφληση του ΕΕΤΗΔΕ. Η απόφαση, επίσης, σαφώς αναφέρει ότι : «με την κύρωση της διακοπής του ρεύματος σε φορολογούμενο, επειδή δεν είναι συνεπής με φορολογικές υποχρεώσεις άσχετες προς τις απορρέουσες από τη σύμβαση παροχής ρεύματος υποχρεώσεις του, παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, διότι πρόκειται περί μέτρου το οποίο οδηγεί σε αναίρεση της καθολικότητας της παροχής υπηρεσιών κοινωφελούς δικτύου και εξυπηρετήσεως για λόγο ο οποίος δεν είναι συναφής με την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας…… ενώ τίθεται ζήτημα παραβίασης όχι μόνο της οικονομικής ελευθερίας αλλά και της συνταγματικής προστασίας της ανθρώπινης αξίας, γιατί η διακοπή συνεπάγεται στέρηση αγαθού ζωτικής σημασίας για την αξιοπρεπή διαβίωση.