11/2/12

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Απαντητική επιστολή Κ. Κουλόπουλου
Χωρίς να απαντάει με συγκεκριμένους αριθμούς και στοιχεία στα ερωτήματα που θέσαμε με επιστολή μας ο Κ. Κουλόπουλος, Διευθυντής Κλάδου Αττικής της ΔΕΗ, στέλνει απαντητική επιστολή με αοριστίες και χαρακτηρισμούς. Αναφέρει ότι το 85% των λογαριασμών έχει εξοφληθεί και "τα όποια προβλήματα δημιουργούνται ως προς τα θέματα εξόφλησης λογαριασμών και διακοπών ρεύματος λόγω χρέους, προέρχονται κυρίως από μειονότητα πελατών της Επιχείρησης, οι οποίοι ιστορικά εμφανίζονται ασυνεπείς στις υποχρεώσεις τους και απαιτούν διακριτή μεταχείριση έναντι των υπολοίπων πελατών, ζητώντας κατ' επανάληψη μακροχρόνιους διακανονισμούς, τους οποίους όμως κατά κατόντα δεν τηρούν"
Κατόπιν αυτών των ισχυρισμών η ανοικτή Πρωτοβουλία θεωρεί την επιστολή συκοφαντική και παραπλανητική και θα πάρει μέτρα για την αντιμετώπισή της.