7/3/12

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ

Υπήρξε παρέλευση ενός μήνα από την κατάθεση της επιστολής μας προς το δήμο Βύρωνα, όπου ζητήσαμε σύγκληση του δημ. συμβούλιου με θέμα το χαράτσι και δεν υπήρξε ανταπόκριση του δημάρχου.
Εκπρόσωποι της ανοικτής πρωτοβουλίας έκαναν 3  προσπάθειες για συνάντηση με τη δημ. αρχή, ώστε να ξέρουμε το αν προτίθεται να φέρει το θέμα σε συνεδρίαση, και απέτυχαν. Μετά από αυτό στην τακτική συνάντηση της ανοικτής Πρωτοβουλίας την Τετάρτη 1/3 αποφασίστηκε η κατάθεση υπογραφών των κατοίκων για τη σύγκληση του δημ. συμβουλίου.
Την Τρίτη 6/3 κατατέθηκε με αριθμ. πρωτοκόλλου 5756/6.3.2012 η παρακάτω επιστολή με 64 υπογραφές (ανάμεσά τους και υπογραφές δημ. συμβούλων) και αναμένουμε η δημοτική αρχή να φέρει το θέμα στο δημ. συμβούλιο με βάση την υποχρέωση που έχει από το νόμο για αιτήματα που έρχονται με υπογραφές 25 κατοίκων.