2/2/12

4η KYBΕΡΝΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ

Τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή, μετά την αποτυχία είσπραξης του χαρατσιού από τη ΔΕΗ. Στην τροπολογία προβλέπεται  η μεταφορά του ανείσπρακτου χαρατσιού στην εφορία για αναγκαστική είσπραξη μετά από 4 μήνες προθεσμία για είσπραξή του μέσω της ΔΕΗ, κ.α.
Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση αναδιπλώνεται συνεχώς. Oι 40 μέρες έγιναν 80 και τώρα πάνε στις 120 για προθεσμία.
H σχετική τροπολογία δεν έχει ακόμα (2/2/2012) αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής.


Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία για το χαράτσι μέσα σε νομοσχέδιο. Η εν λόγω τροπολογία διευκρινίζει ορισμένα ζητήματα για τη διαδικασία για τις εξαιρέσεις από το ειδικό τέλος ακινήτων και για την ενεργοποίηση των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης από τις εφορίες.

Όσον αφορά τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, θα ενεργοποιούνται για τους φορολογούμενους οι οποίοι δεν θα εξοφλούν εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη προθεσμίας πληρωμής τις δόσεις του τέλους ακινήτων.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι αν δεν καταβληθεί το τέλος, η ΔΕΗ ή οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, μετά την παρέλευση τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης πληρωμής της πρώτης δόσης, διαγράφουν τους υπόχρεους καταναλωτές ως προς το ειδικό τέλος ακινήτων και αποστέλλουν κατάσταση στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Επίσης βεβαιώνεται το οφειλόμενο τέλος και οι αρμόδιες ΔΟΥ μεριμνούν για την είσπραξη του τέλους ακινήτων.