15/11/11

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Εξώδικη διαμαρτυρία του Δήμου Περιστερίου προς την ΔΕΗ   
    Με εντολή του Δημάρχου Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη κατατέθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2011 εξώδικη διαμαρτυρία - πρόσκληση - δήλωση προς την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) Α.Ε., για το γεγονός ότι συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).

Ο Δήμος Περιστερίου θεωρεί ότι η διακοπή της παροχής του κοινωνικού αγαθού του ηλεκτρικού ρεύματος, που επαπειλείται ως μέσο καταναγκασμού προς καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., αποτελεί μορφή άσκησης ψυχολογικής βίας και μάλιστα κατά ατόμων που μπορεί να είναι οικονομικά εξαθλιωμένα ή να έχουν αντικειμενικούς λόγους αδυναμίας καταβολής (π.χ. ασθενείς, ανήμποροι, άνεργοι κλπ.) και συνεπώς προσβάλλεται απ' ευθείας η ίδια η αξία του ανθρώπου, αφού με τον τρόπο αυτό της στέρησης ενός ζωτικού αγαθού υποβιβάζεται το επίπεδο διαβίωσης του ανθρώπου κάτω των ορίων του στοιχειωδώς ανεκτού και τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια του ατόμου.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με την Νομική Υπηρεσία του Δήμου Περιστερίου, προκειμένου να ενημερωθούν για όλες τις πτυχές του θέματος και να καταγραφούν από τη γραμματεία, στα τηλέφωνα 2105701177, 2105701179.